‘Pastafarisme’ is geen godsdienst

Het 'pastafarisme', dat uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is geen godsdienst. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag in een uitspraak bepaald.

Pasfoto's met een vergiet

Een vrouw uit Nijmegen had een identiteitskaart en een rijbewijs aangevraagd met pasfoto's waarop zij een vergiet op haar hoofd draagt. De burgemeester van Nijmegen weigerde de gevraagde documenten te verstrekken, omdat het hoofd van de vrouw op de pasfoto's bedekt is. Daarmee voldoen deze pasfoto's niet aan de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland.

Criteria Europees Hof

In de uitspraak stelt de Afdeling bestuursrechtspraak de burgemeester in het gelijk. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is het ‘pastafarisme’ geen godsdienst of levensovertuiging. ‘Pastafarisme’ voldoet volgens de Afdeling bestuursrechtspraak niet aan de criteria ‘overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang’ die als voorwaarden dienen om als godsdienst of levensovertuiging te worden aangemerkt. Deze criteria volgen uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Als u vragen heeft over de inhoud van de uitspraak, kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.