Prijsvraag nieuwe naam voormalige ‘Baseline 2 tool’

In 2017 heeft KING/VNG in het kader van ‘Operatie BRP’ een tool laten ontwikkelen, de zogenaamde Baseline 2 tool, om gemeenten met voorbeelden te ondersteunen bij het oplossen van fouten op persoonslijsten in de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten hebben in de periode maart tot en met december 2017 regelmatig gebruik gemaakt van de tool. Met het stopzetten van oBRP is ook de Baseline 2 ondersteuning per 1 januari 2018 beëindigd en is de Baseline 2 tool offline gegaan. 

Nieuwe naam

Bij de stands die u op onze klantendag heeft kunnen bezoeken was er ok een stand waarin een prijsvraag was uitgeschreven voor een nieuwe naam voor de Baseline 2 Tool. Voor het geval u die hebt gemist; u kunt nog een suggestie doen voor een nieuwe naam voor deze relevante tool. RvIG wil, door het inzetten van dit instrument, het proces van kwaliteitsverbetering van de gegevens in de BRP een nieuwe impuls geven in de vorm van een pilot die loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

De voorbeelden in de tool beperken zich niet tot correcties op het gebied van relaties tussen persoonslijsten zoals in de Baseline 2 tool het geval was, maar vinden aansluiting bij procedures in de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP). In het najaar van 2019 wordt geëvalueerd of de tool in een behoefte voorziet en of de tool als regulier kwaliteitsinstrument door RvIG ingezet wordt. De tool moet dan wel een andere naam krijgen. Daarom deze prijsvraag!

Lancering eerste kwartaal 2019

Weet u een nieuwe naam voor de voormalige ‘Baseline 2 tool’? Stuur ons een e-mail met uw voorstel voor 15 november 2018. En wellicht wordt de tool wel onder de naam die u bedacht heeft, in het eerste kwartaal van 2019 gelanceerd. De winnaar wordt door de directeur RvIG in Den Haag uitgenodigd om de prijs (een VVV-bon) in ontvangst te nemen.