Aanhouding vanwege fraude met huurcontracten

Recent is een aanhouding verricht in verband met fraude met huurcontracten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hierover op 9 oktober 2018 een nieuwsbericht  gepubliceerd.

De persoon die is aangehouden, wordt ervan verdacht valse huurcontracten te hebben verkocht waarmee zijn klanten zich bij de gemeente konden inschrijven. De adressen waren echter niet beschikbaar voor bewoning. Twintig gemeenten hebben aangifte gedaan.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen gebruik willen maken van een inschrijfadres. Het kan bijvoorbeeld gaan om het krijgen of houden van een uitkering of toeslag als men hier eigenlijk geen recht op heeft.

Inzet van RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft zich de afgelopen jaren ingezet om adresfraude met huurcontracten tegen te gaan. Hierbij werken we samen met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en uiteraard met gemeenten. Zo hebben we, vooral via het LAA, gemeenten voortdurend op de hoogte gehouden van de meest actuele, verdachte websites. Ook zijn valse huurcontracten die op een bepaald moment in omloop waren gedeeld, zodat ze konden worden herkend. Bovendien hebben we de aangiftes van gemeenten aan het OM gebundeld aangeleverd.

Alertheid blijft nodig

Ondanks de recente aanhouding blijft fraude met huurcontracten een aandachtspunt. Het is belangrijk dat gemeenten alert blijven op deze en andere vormen van adresfraude en dat zij in voorkomende gevallen aangifte doen. RvIG zal uiteraard ook de nodige aandacht blijven geven aan het onderwerp.