Nationaliteit 'onbekend' opnemen bij inschrijving BRP

Update 13 november 2018: Als u een mededeling van de IND op grond van artikel 2.17 van de Wet BRP heeft, dan ontleent u de nationaliteitsgegevens uiteraard aan deze mededeling. Heeft u geen mededeling van de IND? Dan kunt u de instructies in dit bericht volgen.

In Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) versie 3.0 is opgenomen dat u geen nationaliteit opneemt in de Basisregistratie Personen (BRP) als de nationaliteit (nog) niet kan worden vastgesteld. Naar aanleiding van ontvangen opmerkingen hierover hebben wij dit standpunt herzien.

Onbekende nationaliteit

Kan bij de inschrijving in de BRP de nationaliteit van iemand (nog) niet worden vastgesteld, dan neemt u de nationaliteit 'Onbekend' op. De wettelijke grondslag hiervoor is te vinden in artikel 2.15, derde lid, van de Wet BRP. U meldt de omstandigheid dat de nationaliteit niet kan worden vastgesteld door nationaliteit 'Onbekend' (code 0000) op te nemen. U voert hierbij procedure 6.2.3 van de HUP uit.

Nieuwe versie van de HUP

We passen de HUP op dit onderdeel aan. Wij verwachten dat we de HUP versie 3.1 in december van dit jaar kunnen publiceren. Het vraag en antwoord-document is al aangepast.