Versie 3.1 Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) gepubliceerd

Zojuist is versie 3.1 van de HUP gepubliceerd op onze website. Deze nieuwe versie van de HUP bevat enkele verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van de vorige versie. In het document Versiebeheer HUP 3.1 zijn de wijzigingen toegelicht.

De Rijksdienst voor identiteitsgegevens wil gemeenten hiermee ondersteunen bij de werkzaamheden rondom de Basisregistratie Personen (BRP).

Nieuwe procedures in HUP 3.1

De HUP 3.1 beschrijft enkele nieuwe procedures:

  • hoe om te gaan met een wijziging in categorie 08 Verblijfplaats, als die is verwerkt na de datum van overlijden;
  • hoe een onjuiste datum van een adreswijziging moet worden gecorrigeerd;
  • hoe u categorie 09 Kind moet corrigeren, als blijkt dat er onjuiste gegevens zijn opgenomen bij het uitvoeren van de procedure toevoegen kindgegevens (brondocumentomschrijving ‘PL kind’).

Het kan zijn dat deze procedures anders zijn beschreven dan u gewend bent, dus is het belangrijk om kennis te nemen van de nieuwe versie van de HUP.

Wijzigingen en verduidelijkingen in bestaande procedures

U bent in november 2018 via een nieuwsbericht geïnformeerd over hoe om te gaan met categorie 04 Nationaliteit als bij de inschrijving in de BRP iemands nationaliteit (nog) niet kan worden vastgesteld. Deze informatie is volledig in HUP 3.1 verwerkt. Daarnaast is een verwijzing naar de nieuwe circulaire over het uitvoeren van adresonderzoeken opgenomen. Verder is tabel 39 Akteaanduiding op een andere manier opgenomen in de HUP. Tot slot zijn enkele zaken zoals transliteratie  (het omzetten van het ene alfabet in het andere) en de presentievraag verduidelijkt.

Suggesties

Heeft u nog vragen over de inhoud van de HUP? Komt u tekstuele fouten tegen? Is er een procedure nog niet (volledig) beschreven? Neemt u dan contact op. Wij ontvangen graag mogelijke verbeteringen en andere suggesties.

Doe mee met de reviewgroep

Wij zoeken ook voor de volgende versies van de HUP medewerkers van gemeenten die een bijdrage willen leveren aan (de review van) de HUP. Heeft u kennis van de BRP? Heeft u ideeën over nieuwe onderwerpen in de HUP? Jarenlange ervaring is niet noodzakelijk, een frisse en kritische blik wel. Meld u aan via info@rvig.nl! Vermeld daarbij uw naam, uw functie en uw motivatie om u hiervoor aan te melden. De verwachte inzet is zo’n 2 tot 4 dagen per jaar en is op vrijwillige basis.

Planning

De volgende versie van de HUP, versie 3.2, zal de wijziging bevatten van het Logisch Ontwerp versie 3.11 (LO 3.11). Door LO 3.11 wordt de registratie van levenloos geboren kinderen in de BRP mogelijk gemaakt. De HUP versie 3.2 wordt gepubliceerd voor de inwerkingtreding van LO 3.11.