Inwerkingtreding Logisch Ontwerp 3.11 staat gepland op 3 februari 2019

Vandaag  heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen in de basisregistratie op te nemen. Dit geldt ook voor kinderen voor wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. De inwerkingtreding van de wetswijziging staat gepland op 3 februari 2019.

Informatie voor gemeenten

De wetswijziging betekent dat burgers vanaf maandag 4 februari 2019 een verzoek kunnen indienen om een levenloos geboren kind in de BRP te registreren. Hiervoor moeten gemeenten hun GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) conform Logisch Ontwerp (LO) 3.11 updaten. De leveranciers van de burgerzakenapplicaties hebben de noodzakelijke updates al bij de gemeenten verspreid. Gemeenten moeten deze updates in het weekend van 2 en 3 februari 2019 activeren.

Ook zullen gemeenten veel vragen van burgers krijgen. Daarom hebben wij op onze website  alvast relevante informatie over de inhoud van de wetswijziging gepubliceerd. Wij verwijzen u hier graag naar.

Zodra de wetswijziging ingaat, wordt op Rijksoverheid.nl informatie gepubliceerd voor burgers over de wijziging. Gemeenten kunnen van deze informatie ook gebruikmaken bij de voorlichting aan hun inwoners.

In verband met de wijziging wordt de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) aangepast. 2 weken voor inwerkingtreding van de wetswijziging worden de wijzigingen van de HUP op de website van RvIG gepubliceerd. Zo kunnen gemeenten alvast kennis nemen van de instructies hoe zij gegevens van levenloos geboren kinderen kunnen opnemen in de Basisregistratie Personen.

Informatie voor afnemers

Met uitzondering van gemeenten en MijnOverheid.nl, worden afnemers van de BRP niet geautoriseerd voor de gegevens van levenloos geboren kinderen. Voor hen zijn deze gegevens dan ook niet zichtbaar. De aanstaande LO-wijziging heeft daarom ook geen gevolgen voor hen.