Update - Verstrekking A-nummers inwoners met Koninklijke onderscheiding 2019

Update 11 februari 2019: op 8 februari 2019 is de informatie over inwoners met een onderscheiding naar de gemeenten verstuurd.

Ook in 2019 worden gemeenten rond half februari geïnformeerd over wie van hun inwoners een Koninklijke onderscheiding heeft. De gemeenten krijgen de informatie over de betreffende inwoners van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Het betreft een eenmalige jaarlijkse verstrekking via een vrij bericht. Dit bericht bevat de A-nummers van de inwoners en kan door de gemeente zelf verwerkt worden. Ook worden de gemeenten erop geattendeerd dat na verstrekking van de A-nummers er mutaties kunnen optreden in de gegevens van deze inwoners. Gemeenten moeten dit zelf in de gaten houden.

Gerechtvaardigd belang

Deze informatie wordt verstrekt omdat gemeenten een gerechtvaardigd belang hebben bij deze gegevens over hun inwoners. Gemeenten hebben zo de gelegenheid om degenen met een Koninklijke onderscheiding uit te nodigen voor bijzondere evenementen, bijvoorbeeld op of rond de verjaardag van de Koning op 27 april.