Wijziging GABA-autorisaties

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) past met ingang van 1 oktober 2019 de modelautorisaties voor gegevenslevering voor gemeenten als buitengemeentelijke afnemers (GABA) aan.

Directe aanleiding voor de wijziging is de noodzaak om voor meerdere gemeentelijke taken (contact)informatie te verstrekken van personen die rechthebbende zijn van een onroerende zaak en niet in de eigen gemeente wonen.

Verzoeken

Gemeenten krijgen de gelegenheid om een verzoek tot wijziging van de huidige autorisatie in te dienen, zodat RvIG deze gelijktijdig met de geplande wijziging kan verwerken.

Hierbij moet de gemeente kunnen onderbouwen:

  • welke gegevens zij wil ontvangen
  • vanuit welke publiekrechtelijke taak deze gegevens gebruikt zullen worden

Verzoeken kunnen ingediend worden tot uiterlijk 8 februari 2019, via info@rvig.nl. Vermeld hierbij in de onderwerpregel ‘GABA-autorisatie’.

Conceptbesluit

Op basis van de verzoeken vanuit de gemeenten stelt RvIG een conceptbesluit op, met daarin de voorgenomen wijzigingen. Dit besluit zal op de website rvig.nl geplaatst worden.

Bijeenkomst

In de eerste week van april 2019 organiseert RvIG een bijeenkomst voor gemeenten, waar het conceptbesluit nader wordt toegelicht. Gemeenten kunnen dan hun mening geven over de inhoud van het conceptbesluit. De resultaten van de bijeenkomst worden verwerkt in het definitieve besluit.

Autorisatie-aanvraagformulier (AAF)

In mei 2019 ontvangt iedere gemeente een autorisatie-aanvraagformulier (AAF). Dit formulier moet uiterlijk 15 juni 2019 volledig ingevuld en ondertekend retour gestuurd worden.

Besluiten en tabellen

Op basis van het aanvraagformulier wordt voor elke gemeente een autorisatiebesluit opgesteld. Dit besluit wordt medio september 2019 toegestuurd. Vervolgens wordt het besluit op publicaties.rvig.nl en in de Staatscourant gepubliceerd. Als er ook sprake is van een tabelwijziging, dan wordt de nieuwe tabel op de website gepubliceerd.

Zie ook