Procedure opnemen gegevens levenloos geboren kind

Op 3 februari 2019 staat een wijziging van de Wet basisregistratie personen gepland. Door deze wetswijziging wordt het mogelijk om levenloos geboren kinderen op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). De bijbehorende procedure voor gemeenten om dit uit te voeren is zojuist gepubliceerd.

Gewijzigde procedure

Procedure 7.18 Levenloos geboren kind bevat de informatie die gemeenten nodig hebben bij het registreren van gegevens over een levenloos geboren kind op de persoonslijst van de ouder. Deze procedure plaatsen wij nu alvast ter informatie op de website. Het uitvoeren van deze procedure mag vanaf 3 februari 2019.

Nieuwe versie van de HUP

In de nieuwe versie van de HUP wordt procedure 7.18 Levenloos geboren kind opgenomen. Deze versie, HUP 3.2, zal geen andere wijzigingen bevatten dan het registreren van gegevens over een levenloos geboren kind. De HUP 3.2 wordt op 3 februari 2019 op onze website gepubliceerd. Tot die datum is HUP 3.1 de geldende versie.

Meer informatie

Op de pagina Registratie levenloos geboren kinderen in de BRP staat meer informatie over het registreren van gegevens over een levenloos geboren kind. Informatie voor burgers over dit onderwerp is binnenkort te vinden op Rijkoverheid.nl.