Managementrapportages zelfevaluaties BRP en PNIK beschikbaar, deadline verschoven

De resultaten uit de Kwaliteitsmonitor zijn samengevoegd met de resultaten van ENSIA en de managementrapportages staan voor u klaar. U kunt de uittreksels en de managementrapportages (voor eigen gebruik) vinden onder het menu ‘Vragenlijsten’ in de Kwaliteitsmonitor.

Deadline verschoven

Nadat u de uittreksels heeft laten ondertekenen, kunt u deze uploaden onder het menu ‘Upload’ in de Kwaliteitsmonitor. In verband met de opgelopen vertraging is de deadline voor het toezenden van de uittreksels verzet naar 1 maart 2019.

Voor vragen kunt u terecht bij het Contactcentrum van RvIG; e-mail: info@rvig.nl telefoon: 088 900 1000