Inzicht mogelijke impact Brexit voor overheidsorganisaties

Als voorbereiding op Brexit heeft het kenniscentrum Europa Decentraal in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Brexit Impact Scan voor overheidsorganisaties ontwikkeld.

Pepijn Terra (links) en Mischa Coulier

'Het is een digitaal hulpmiddel dat uw overheidsorganisatie kan gebruiken bij de voorbereiding op alle mogelijke scenario’s' vertellen RvIG-medewerkers Pepijn Terra en Mischa Coulier.

Gegevens uit de BRP na Brexit

'Samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kijkt RvIG naar de mogelijke gevolgen van Brexit voor (overheids-)organisaties die voor hun dienstverlening gebruikmaken van gegevens uit de BRP. RvIG is verantwoordelijk voor de Nederlandse reisdocumenten en de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)' licht Pepijn Terra toe.

Inzicht in mogelijk impact

'We weten allemaal dat Brexit eraan komt, maar hoe deze er uiteindelijk uit komt te zien weet nog niemand. Wél is duidelijk dat het voor overheidsorganisaties consequenties kan hebben. Aan de hand van vier thema’s – bedrijfsvoering, burgers, lokale en regionale economie en internationale samenwerking - krijgen organisaties inzicht op de mogelijke impact van Brexit', aldus Mischa Coulier.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties