Logisch ontwerp BSN versie 1.5

Met ingang van 29 september 2018 werkt de Beheervoorziening BSN volgens het Logisch Ontwerp BSN (LO BSN) versie 1.5.

Het LO BSN is aangepast aan de komst van het BRP Koppelpunt (BRPk) dat een van de eIDAS-voorzieningen is. Daarnaast zijn uit deze versie verwijzingen naar het voormalige sofinummer van de Belastingdienst verwijderd.

De werking van het BRPk is beschreven in het Logisch Ontwerp BRPk versie 1.0.

De Regeling BSN wordt op een later moment aangepast.

Buitenlands inlogmiddel

Nederlandse dienstverleners, die diensten hebben opengesteld voor burgers en organisaties in de Europese Economische Ruimte, zijn vanaf september 2018 verplicht om het inloggen op haar websites toe te staan met behulp van een buitenlands inlogmiddel.

Dat betekent bijvoorbeeld dat een burger kan inloggen op een website van de Belastingdienst met behulp van een buitenlands inlogmiddel vergelijkbaar met een middel als DigiD in Nederland.

Meer informatie

Logisch Ontwerp BSN versie 1.5

Logisch Ontwerp BRPk versie 1.0