Brexit en de Basisregistratie Personen (BRP)

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil op 29 maart 2019 de Europese Unie (EU) verlaten. Deze zogeheten Brexit zal gevolgen hebben voor veel Britten die in Nederland wonen. De Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) bereidt zich voor op Brexit, in het bijzonder op de mogelijke gevolgen die dit heeft voor verblijfstitels in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij vragen hiervoor met name de aandacht van afnemers die gegevens uit de BRP ontvangen.

Gevolgen Brexit voor verblijfstitels bij ‘deal’, ‘no-deal’ of uitstel

Vanaf Brexit zijn Britten geen EU-burgers meer.  Afhankelijk van het wel of niet sluiten van een terugtrekkingsakkoord (‘deal’ of ‘no-deal’) zal dit gevolgen hebben voor de verblijfstitels van Britten. In het geval van uitstel zal er niets veranderen tot de nieuwe Brexit-datum.

In geval van een deal

Als een Brexit-deal wordt gesloten, worden er geen nieuwe categorieën verblijfstitels geïntroduceerd in de BRP (Tabel 56 Verblijfstitel). De Britten die staan ingeschreven in de BRP behouden tot het einde van de transitieperiode (31 december 2020) de verblijfstitel waarmee ze op 29 maart 2019 in de BRP staan geregistreerd. Tijdens de transitieperiode worden er door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) nieuwe verblijfsdocumenten verstrekt aan Britten in Nederland. Nieuwe verblijfstitels zullen in de BRP worden geregistreerd.

In geval van no-deal

In het geval van no-deal zullen er wel nieuwe categorieën verblijfstitels geïntroduceerd worden in de BRP (Tabel 56 Verblijfstitel). Nieuwe verblijfstitels zullen pas na een nationale overgangstermijn van 15 maanden na Brexit in de BRP geregistreerd worden. De nationale overgangstermijn geeft afnemers de ruimte om hun systemen in gereedheid te brengen voor het ontvangen van de nieuwe verblijfstitels. Zij kunnen gedurende de nationale overgangstermijn dus blijven vertrouwen op de verblijfsgegevens in de BRP. Waar nodig zal RvIG afnemers helpen met voorbereiden op het ontvangen van nieuwe titels.

Presentaties bijeenkomst over Brexit

Op 24 januari 2019 vond de bijeenkomst ‘Brexit deal of no-deal, hoe bereid ik mij voor?’ plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door RvIG samen met de IND, het ministerie van Buitenlandse Zaken en kenniscentrum Europa Decentraal. De tijdens deze bijeenkomst gegeven presentaties vindt u op de website van het Kenniscentrum Europa Decentraal.

Brexit Impact Scan voor overheden

Graag maken wij ook van de gelegenheid gebruik om te wijzen op de Brexit Impact Scan voor overheden van Europa Decentraal. Deze scan (vernieuwde, uitgebreide versie) helpt overheidsorganisaties bij het bepalen of Brexit impact heeft op de dagelijkse praktijk.

Vragen?

Heeft u vragen over de mogelijke gevolgen van Brexit en de gegevensverstrekking uit de BRP? Stel uw vraag aan de Frontoffice van RvIG (voorheen Contactcentrum) via telefoonnummer 088 900 1000. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@rvig.nl.