Conceptbesluit GABA-autorisaties 2019 beschikbaar

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) past met ingang van 1 oktober 2019 de modelautorisaties voor gegevenslevering aan gemeenten als buitengemeentelijke afnemers (GABA) aan.

Gemeenten hadden tot 8 februari 2019 de gelegenheid om verzoeken om wijzigingen in te dienen. RvIG heeft op basis van de binnengekomen verzoeken een conceptbesluit opgesteld met de voorgenomen wijzigingen. Dit besluit, met bijbehorende toelichting, is beschikbaar via onze website en wordt nader toegelicht tijdens een bijeenkomst. Hiervoor hebben de BRP-contactpersonen van de gemeenten als afnemers van de GBA-V een uitnodiging ontvangen.

Het definitieve autorisatiebesluit wordt gepubliceerd zodra de resultaten van de bijeenkomst verwerkt zijn.