Regel uw aansluiting op TMV 2.0 vóór 1 juni 2019

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft in het najaar van 2018 de nieuwe Terugmeldvoorziening (TMV 2.0) in productie genomen. Voor de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) is het belangrijk dat in ieder geval gemeenten als bijhouder op tijd aansluiten op deze nieuwe voorziening. Via de oude TMV kunt u namelijk per 1 juni 2019 geen terugmeldingen op de BRP meer ontvangen en verwerken.

Wij verzoeken u daarom om alvast voorbereidingen te treffen en in te loggen in de nieuwe TMV. Bijhouders kunnen op 2 manieren aansluiten: via de TMV2.0-gebruikersinterface of via de TMV2.0-webservice.

Wat is nodig om aan te sluiten op de TMV 2.0?

Uw gemeente moet in elk geval aangesloten zijn op Diginetwerk. Heeft uw gemeente deze aansluiting nog niet, dan moet u deze zo snel mogelijk aanvragen omdat de aanvraag een paar maanden in beslag kan nemen. Uw IT-afdeling kan u hierbij helpen. Als uw gemeente niet voor 1 juni 2019 kan aansluiten op Diginetwerk, heeft RvIG tot het einde van dit jaar een workaround beschikbaar.

TMV2.0-gebruikersinterface

De TMV2.0-gebruikersinterface wordt door RvIG aangeboden. Deze website is nu al beschikbaar en het account hiervoor is kosteloos. Wanneer u kunt inloggen op deze website, bent u er zeker van dat u per 1 juni 2019 nog steeds terugmeldingen kunt afhandelen.

Een account kunt u aanvragen via info@rvig.nl. Vermeld hierbij:

  • gemeentenaam;
  • OIN-nummer gemeente;
  • achternaam gebruiker;
  • voorletters gebruiker;
  • e-mailadres gebruiker.

Als u al een gebruikersaccount heeft aangevraagd, adviseren we u om te controleren of u daadwerkelijk kunt inloggen (via de url: https://tmv.idm.diginetwerk.net/tmv-bronhouder/login). U kunt nu al werken met het portaal en van de voordelen profiteren!

TMV2.0-webservice

De TMV 2.0-webservice is bedoeld voor het aansluiten van uw eigen terugmeldapplicatie en biedt betere integratiemogelijkheden binnen uw huidige (terugmeld)processen. Wilt u voor het afhandelen van terugmeldingen gebruik blijven maken van de applicatie die u nu gebruikt, dan moet deze applicatie aangepast worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Gemeenten als afnemer

Afnemers, en dus ook gemeenten in hun rol als afnemer van de BRP, melden terug via de Digimeldingvoorziening via Logius. Bovenstaande informatie is van belang voor gemeenten als bijhouder.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie vindt u op de webpagina's over terugmelden.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG (voorheen: Contactcentrum) via telefoonnummer 088 - 900 1000 of e-mailadres info@rvig.nl.