Wijzigingen in de Landelijke Tabellen 32 en 34

Vandaag, 11 april 2019, worden wijzigingen doorgevoerd in 2 Landelijke Tabellen Basisregistratie Personen (BRP). In verband hiermee moeten gemeenten en afnemers hun tabellen vóór 1 mei 2019 aanpassen.

Soorten wijzigingen

De wijzigingen vinden plaats in 2 tabellen: tabel 32 (Nationaliteitentabel) en tabel 34 (Landentabel). De naam van het land Macedonië (code 5100) is per 12 februari 2019 gewijzigd in Republiek Noord-Macedonië (code 5113). De nationaliteit is gewijzigd van Macedonische (code 0086) in Burger van de Republiek Noord-Macedonië (code 0088).

Daar waar de code 0086 voorkomt in een actuele categorie 04 Nationaliteit op de persoonslijst, moet de persoonslijst worden aangepast door de gemeente. Zie hiervoor de Handleiding Uitvoeringsprocedures, paragraaf 6.2.18 situatie 2: ‘Een nationaliteit vervalt en er komt één nieuwe nationaliteit voor in de plaats’.

Tabelwijzigingsberichten

De aanpassingen op de tabellen worden verstuurd via het GBA-berichtenverkeer, in de vorm van tabelwijzigingsberichten: Dt01- en Dw01-berichten.
Afnemers die de BRP uitsluitend via webservices bevragen, ontvangen geen Dt01- en Dw01-berichten. Zij kunnen de gewijzigde codes, omschrijvingen en datums overnemen uit de Landelijke Tabellen, die te vinden zijn op de website Publicaties.rvig.nl.