Definitieve autorisatiebesluit GABA 2019 beschikbaar

Zoals eerder aangekondigd, past de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) met ingang van 1 oktober 2019 de modelautorisaties aan voor gegevenslevering aan gemeenten als buitengemeentelijke afnemers (GABA). Het definitieve autorisatiebesluit is nu beschikbaar via onze website, met bijbehorende toelichting.

De conceptversie van dit besluit is toegelicht tijdens een bijeenkomst voor gemeenten en leveranciers in Utrecht op 2 april 2019, waarbij zij konden reageren op het besluit. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het definitieve besluit.

Afwijkingen mogelijk

De autorisatie voor uw gemeente kan van de modelautorisatie afwijken, wanneer de gemeente bepaalde taken heeft gedelegeerd of gemandateerd.