Invoering Logisch Ontwerp 3.12

Update 22 mei 2019

De livegang van de Terugmeldvoorziening 2.0 (TMV) wordt met 1 maand uitgesteld naar 1 juli 2019. Dit betekent dat de huidige TMV pas op 1 juli 2019 wordt uitgezet.

Oorspronkelijk nieuwsbericht (9 mei 2019):

Er komt een nieuwe versie van het Logisch Ontwerp GBA (LO GBA), dit wordt  versie 3.12. Deze wijziging staat gepland op 1 juni 2019. Het LO GBA wordt aangepast in verband met de nieuwe Terugmeldvoorziening (TMV). De TMV is een systeem voor het melden en afhandelen van terugmeldingen in de Basisregistratie Personen (BRP).

TMV 2.0

De huidige Terugmeldvoorziening wordt vervangen door TMV versie 2.0. Met de nieuwe TMV kunnen afnemers van de BRP extra informatie met hun terugmelding meesturen aan bijhouders van de BRP. Hiervoor worden de interne, technische voorzieningen van de TMV vervangen door de Digimelding-standaard.

In het LO GBA 3.12 wordt voor TMV 2.0 verwezen naar de Digimeldingkoppelvlakstandaard (DMKS) voor afnemers en bijhouders, het Digimeldingportaal voor afnemers en de TMV 2.0-gebruikersinterface voor bijhouders. Het gevolg van de overgang naar TMV 2.0 is dat alle teksten die met de huidige TMV verband houden, uit het LO verwijderd zullen worden: de berichtencycli, de gegevens en de webservices.

Wensen van gebruikers

TMV 2.0 is ontwikkeld op basis van de wensen van gemeenten, afnemers en de beleidswensen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nieuwe versie van TMV biedt als gevolg daarvan meer mogelijkheden voor het terugmelden. We hopen hiermee het werken met terugmeldingen voor afnemers en gemeenten makkelijker te maken.

Koppelvlak

Met de invoering van TMV 2.0 wordt de communicatie tussen terugmelders en bijhouders met behulp van de Digimeldingkoppelvlakstandaard mogelijk. Dit is vooral een voordeel voor terugmelders. Zij kunnen nu via 1 standaard en 1 voorziening terugmelden op alle basisregistraties.

Beschikbaarheid nieuwe functionaliteiten

TMV 2.0 is nu al beschikbaar en wordt inmiddels door een aantal afnemers en gemeenten gebruikt. Alleen partijen die zijn overgeschakeld naar TMV 2.0 kunnen gebruik maken van de nieuwe functionaliteiten, zoals het meesturen van bijlagen of contactgegevens met een terugmelding.

Huidige TMV stopt per 1 juni 2019

De geplande datum om de huidige TMV ‘uit te zetten’ is 1 juni 2019. Tot 1 juni 2019 bestaan de huidige TMV en TMV 2.0 naast elkaar. De openstaande terugmeldingen in de huidige TMV zullen worden afgesloten op de omslagdatum. Dit heeft geen invloed op persoonslijsten waar een onderzoek bij opgenomen is.