Livegang TMV 2.0 op 1 juli 2019

De livegang van de Terugmeldvoorziening 2.0 (TMV) wordt met 1 maand uitgesteld naar 1 juli 2019. Dit betekent dat de huidige TMV pas op 1 juli 2019 wordt uitgezet.

Het uitzetten van de TMV wordt geregeld in een Logisch Ontwerp (LO). Een LO-wijziging leidt altijd tot een wijziging van de Regeling BRP (Basisregistratie Personen). Op 1 juli 2019 staat al een wijziging van de regeling BRP gepland. Bij nader inzien is het verstandig om beide wijzigingen van de Regeling BRP tegelijk door te voeren in 1 wijzigingsronde.

Wij hopen op uw begrip voor deze beslissing en gaan ervan uit dat u vooral voordeel heeft van deze situatie. Het geeft u de ruimte, als u nog niet bent aangesloten, de aansluiting alsnog te regelen.

Inmiddels zijn ruim 300 gemeenten voorzien van accounts om in te loggen op de TMV 2.0. Wij verzoeken gemeenten om alvast in te loggen, zodat u bekend raakt met het nieuwe portaal.

Ook de grootste afnemers, die terugmelden op de BRP, zijn technisch gereed om via Digimelding hun terugmeldingen te doen.

Voor meer informatie over de TMV kunt u terecht op onze website: Terugmeldvoorziening 2.0 (TMV 2.0)  of neem contact op met onze Frontoffice (voorheen: Contactcentrum) via info@rvig.nl of 088 900 1000.