Wijziging Landentabel vanaf 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 wordt Tabel 34 (Landentabel) uitgebreid met code 5112 ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ met ingangsdatum 15 mei 1948. Deze wijziging is mede naar aanleiding van het advies van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 april 2018 tot stand gekomen.

De benaming is een door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Buitenlandse Zaken vastgestelde uitzondering die past binnen de systematiek van de Landentabel als bestuurlijk/staatkundige lijst, gebaseerd op internationaal recht en in overeenstemming met de positie van het Koninkrijk ten aanzien van de niet-erkenning van de ‘Staat Palestina’. Zie toelichting.

In de Landentabel krijgt code 5112 de omschrijving ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’. ‘Met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ wordt in een voetnoot geplaatst, zodat het maximale aantal posities (40) van de omschrijving niet wordt overschreden. Verder wordt de einddatum van code 7060 met de omschrijving ‘Palestina’ gecorrigeerd van 14 mei 1948 naar 15 mei 1948, zodat 14 mei 1948 de laatste datum is waarop het mandaatgebied ‘Palestina’ kan worden geregistreerd op de persoonslijst.

Correctie en opname

Personen kunnen de algemene gegevens die verwijzen naar een land op verzoek in de Basisregistratie Personen (BRP) laten corrigeren naar ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’. Daarnaast kan dit gegeven worden opgenomen in de BRP bij een inschrijving van een ingezetene, een niet-ingezetene en in het geval van ontlening aan een opgave van een aangewezen bestuursorgaan.

Dit betekent ook dat ‘Onbekend’ bij eerste inschrijvingen of correcties niet meer dient te worden geregistreerd in de BRP voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf 15 mei 1948 in het gebied ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’. De ‘Richtlijn opname geboorteland personen geboren in Oost-Jeruzalem’ wordt ingetrokken. Wanneer niet aan de hand van een brondocument kan worden achterhaald wat het geboorteland van betrokkene is, kan ‘Onbekend’ nog steeds worden geregistreerd.

Uitvoering

Gemeenten, inschrijfvoorzieningen en aangewezen bestuursorganen zijn per mailing geïnformeerd over de toevoeging van ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem’ aan de Landentabel. Bij de opname of het corrigeren van algemene gegevens die verwijzen naar een land gelden de procedures zoals beschreven in de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP).

Verder zullen medewerkers van gemeenten en afnemers van de BRP hun eigen tabellen vóór 1 juli 2019 moeten aanpassen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Frontoffice (voorheen: Contactcentrum) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Telefoonnummer: 088 900 1000, e-mail info@rvig.nl.