Gewijzigde tekst beschrijving rubriek 04.85.10 HUP hoofdstuk 6.2.1

In hoofdstuk 6.2.1 van de HUP (bladzijde 134) is bij de beschrijving van de ingangsdatum geldigheid, 04.85.10, het voorbeeld ‘optieverklaring’ opgenomen. Deze beschrijving kan tot onduidelijkheid leiden.

Om dit te voorkomen wordt de beschrijving bij 04.85.10 op bladzijde 134 gewijzigd in:
“Dit gegeven moet worden ingevuld. Dit is de datum waarop het geheel van gegevens zijn geldigheid heeft gekregen. Diverse data zijn mogelijk zoals de geboortedatum, erkenningsdatum, adoptiedatum, naturalisatiedatum of datum optiebevestiging. Is de datum onbekend, dan neemt u de standaardwaarde (00-00-0000) op.”

Deze tekstuele wijziging wordt opgenomen in een (tussen)versie van de HUP, 3.2A. Deze versie wordt gepubliceerd op onze website in week 39.