Aanpassing nummering verblijfsdocument

Sinds begin oktober 2019 is de nummering van verblijfsdocumenten aangepast.

In het vluchtelingenpaspoort moet het nummer van het verblijfsdocument als volgt worden vermeld:

Het type verblijfsdocument (Romeinse cijfer III, IV of V), gevolgd door een streepje, de letter V en 8 cijfers en/of letters. Voorbeeld: III-V123AL568.

Het cijfer ‘0’ en de letter ‘O’ worden niet meer opgenomen in het nummer van het verblijfsdocument.

Het nummer van het verblijfsdocument wordt op pagina 3 van het vluchtelingenpaspoort vermeld.