Vaststellen identiteit in eigen gemeente

Wij verzoeken gemeenten om de identiteit van personen die zich willen inschrijven in de BRP (ook zonder identiteitsbewijs) zelf vast te stellen.

Het is niet de bedoeling personen naar aangewezen (grens)gemeenten te sturen om daar eerst een paspoort of een identiteitskaart aan te laten vragen voor inschrijving in de eigen gemeente.


Dank voor uw medewerking, ook namens de grensgemeenten.