Abonnementenstructuur berichtenverkeer Basisregistratie Personen 2021

Afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP) betalen jaarlijks voor het gebruik dat zij maken van de gegevens uit de BRP. Hiermee worden de centrale voorzieningen van de BRP in stand gehouden.

Het financieringsmodel hiervoor gaat uit van een abonnementenstructuur op basis van een indeling in klassen. Deze klassen zijn gebaseerd op het aantal ontvangen en verzonden BRP-berichten. Per klasse geldt een vastgesteld tarief.

De abonnementenstructuur wordt jaarlijks vastgesteld door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt op basis van de verwachte kosten en het verwachte aantal berichten.

Abonnementenstructuur BRP 2020

Voor 2021 ziet de abonnementenstructuur BRP er als volgt uit. De bedragen blijven gelijk aan de bedragen die gelden voor 2020:

Staffel Vanaf Tot Bedrag
Abonnementenstructuur 2021
A 0 10.000 € 1.215
B 10.000 100.000 € 2.430
C 100.000 500.000 € 24.300
D 500.000 2.500.000 € 121.500
E 2.500.000 7.500.000 € 607.500
F 7.500.000 15.000.000 € 1.822.500
G 15.000.000 € 3.642.000