Rapport over doelmatigheid van de BRP gepubliceerd

Het eindrapport 'Doelmatigheid van de BRP. Onderzoek naar de mate van gebruik, gebruiksgemak en gebruiksvriendelijkheid van de BRP' is gepubliceerd. Dit rapport is beschikbaar via onze website.

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de doelmatigheid van de Basisregistratie Personen (BRP), dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is uitgevoerd.