Wijziging Nationaliteitentabel

In ons nieuwsbericht van 11 april 2019 is medegedeeld dat in verband met de naamswijziging van de Republiek Noord-Macedonië een wijziging heeft plaatsgevonden in 2 tabellen: tabel 32 (Nationaliteitentabel) en tabel 34 (Landentabel). De omschrijving van de nationaliteit wordt vanaf 1 februari 2020 overschreven door een aangepaste omschrijving. In verband hiermee moeten gemeenten en afnemers hun Nationaliteitentabel aanpassen.

Overschrijven wijziging Nationaliteitentabel

De omschrijving van de nationaliteit is destijds gewijzigd van Macedonische (code 0086) in Burger van de Republiek Noord-Macedonië (code 0088) met ingangsdatum 12 februari 2019.

In overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de huidige omschrijving van de nationaliteit Burger van de Republiek Noord-Macedonië overschreven met Macedonische/Burger van Noord-Macedonië. De nieuwe omschrijving sluit beter aan bij hetgeen Griekenland en de Republiek Noord-Macedonië zijn overeengekomen.

Er wordt alleen een nieuwe omschrijving bij de nationaliteitscode opgenomen. De code zelf (0088) blijft ongewijzigd. Ook de ingangsdatum van 12 februari 2019 blijft ongewijzigd.
Net als bij de eerdere wijziging uit het nieuwsbericht van 11 april 2019 is er geen sprake van een nieuwe nationaliteit. Dit betekent dat personen met deze nationaliteit zich niet hoeven te melden bij de gemeente om een nieuwe nationaliteit aan te tonen en dat zij ook niet actief door de gemeente hoeven te worden geïnformeerd.

Tabelwijzigingsbericht

De aanpassing op de tabel wordt deze week verstuurd via het GBA-berichtenverkeer in de vorm van een Dw01-bericht. Afnemers die de Basisregistratie Personen (BRP) uitsluitend via webservices bevragen, ontvangen dit bericht niet. Zij kunnen de gewijzigde omschrijving overnemen uit Tabel 32 Nationaliteiten, die vanaf 1 februari 2020 te vinden is op publicaties.rvig.nl/landelijke_tabellen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Frontoffice van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Telefoonnummer: 088 900 1000, e-mail info@rvig.nl.