Registratie levenloos geboren kind een jaar mogelijk in de BRP

Ouders die dat wensen, kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Dit komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt. Het is vanaf 3 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP te registreren. Ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie.

Naar verwachting wordt het in 2020 ook mogelijk dat niet-ingezetenen (bijvoorbeeld Nederlanders die in het buitenland wonen) en inwoners van de BES hun levenloos geboren kind(eren) kunnen inschrijven in de BRP of in de persoonsadministraties van de BES-eilanden.

Tot en met 30 januari 2020 hebben 19.613 ouders een of meer levenloze kinderen laten registeren. In totaal zijn er nu 12.372 kinderen geregistreerd.

Wilt u meer weten over het registeren van een levenloos geboren kind, Deze informatie is te vinden op Rijksoverheid.nl