TMV 2.0 – Overgangstermijn naar Diginetwerk verlengd

Nog niet alle gemeenten zijn overgestapt op Diginetwerk. Omdat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) het belangrijk vindt dat alle gemeenten op Diginetwerk overstappen is de overstaptermijn verlengd van 31 december 2019 naar 1 oktober 2020. Dit geeft de gemeenten meer dan voldoende tijd om alsnog de overstap te maken.
Door over te stappen naar Diginetwerk kan RvIG een provideronafhankelijke dienstverlening garanderen en zo weer een uniforme manier van ontsluiting bieden naar de diensten die RvIG biedt.

Wat moet u doen?

Vraag Diginetwerk aan als u nog niet beschikt over Diginetwerk. Begin tijdig met de aanvraag. Na 1 oktober 2020 zullen de diensten van RvIG alleen nog maar via Diginetwerk zijn ontsloten.
Informatie over het verkrijgen van een Diginetwerk verbinding staat op onze website.

Waarom Diginetwerk?

Diginetwerk maakt een koppeling tussen de besloten netwerken van de overheid mogelijk. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling gegevens uitwisselen. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van gegevens uit de GBA-Verstrekkingsvoorziening (GBA-V).
Ook maakt Diginetwerk onderdeel uit van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid. Door aansluiting op Diginetwerk wordt een stap gemaakt om te voldoen aan de overheidsstandaarden in lijn met Digitaal 2017 en de toekomstige Wet GDI.

Wij vragen uw medewerking om dit voor 1 oktober mogelijk te maken. Na 1 oktober 2020 zullen de diensten van RvIG alleen nog maar via Diginetwerk worden ontsloten. U kunt geen gebruik meer maken van TMV2.0 als u niet bent gemigreerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice van RvIG: telefoonnummer 088 900 1000 of info@rvig.nl.