Uitspraak Raad van State over Unierecht oud-Nederlanders

Op 12 februari 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak waarin de vraag centraal staat of het automatische verlies van het Nederlanderschap zoals omschreven in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) in strijd is met het Unierecht. Dit geldt voor een specifieke groep oud-Nederlanders.

Voor wie deze uitspraak van belang is leest u in dit bericht op Rijksoverheid.nl.  In dat bericht treft u ook voorbeelden van de Unierechten die gekoppeld zijn aan het Nederlanderschap. Op dit moment wordt deze uitspraak van de Raad van State nader bestudeerd door de Rijksoverheid.