Lijst inwoners met een koninklijke onderscheiding in 2020

In tegenstelling tot voorgaande jaren verzoeken we gemeenten dit jaar zelf een lijst van personen met een koninklijke onderscheiding te genereren, uit het systeem LINT. Dit is een nieuw registratiesysteem voor koninklijke onderscheidingen.

Sinds 2013 stuurde de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) jaarlijks rond half februari een vrij bericht dat A-nummers bevat van inwoners die een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Gemeenten konden dit bericht zelf verwerken voor uitnodigingen voor een mogelijk evenement rond de verjaardag van de Koning.

In verband met een wijziging in het nieuwe registratiesysteem voor koninklijke onderscheidingen (LINT) van de Kanselarij der Nederlandse Orden, kan RvIG dit bericht dit jaar niet sturen. Als tijdelijke oplossing vragen we gemeenten om deze lijst zelf te genereren uit LINT. De Kanselarij der Nederlandse Orden informeert gemeenten eind februari 2020 over de te volgen stappen en de gevolgen van de wijziging. De Kanselarij der Nederlandse Orden en RvIG werken samen aan een oplossing voor de langere termijn.

Als u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Kanselarij der Nederlandse Orden via info@kanselarij.nl.