Wijzigingen in de Landelijke Tabellen 32 en 34

Op 1 april 2020 worden wijzigingen doorgevoerd in 2 Landelijke Tabellen van de Basisregistratie Personen (BRP). In verband hiermee moeten gemeenten en afnemers hun tabellen voor 1 april 2020 aanpassen.

Wijzigingen

De wijzigingen vinden plaats in 2 tabellen: tabel 32 (Nationaliteitentabel) en tabel 34 (Landentabel). De naam van het land Swaziland (code 9036) is per 19 april 2018 gewijzigd in Eswatini (code 9038). De nationaliteit Swazische (code 0135) is per dezelfde datum gewijzigd in Eswatinische (code 0141).

Instructies voor persoonslijst

Wanneer de nationaliteit Swazische en het land Swaziland zijn opgenomen op een persoonslijst met een geldigheidsdatum op of na 19 april 2018, dan zijn deze gegevens ten onrechte opgenomen. De opgenomen nationaliteit moet worden gecorrigeerd en de Eswatinische nationaliteit moet worden opgenomen. De algemene gegevens die verwijzen naar het land Swaziland moeten worden gecorrigeerd naar Eswatini.

Daar waar de nationaliteit Swazische (code 0135) als actuele categorie is opgenomen met een geldigheidsdatum vóór 19 april 2018, moet de persoonslijst worden aangepast door de gemeente. Zie hiervoor de Handleiding Uitvoeringsprocedures, paragraaf 6.2.18 situatie 2: ‘Een nationaliteit vervalt en er komt één nieuwe nationaliteit voor in de plaats’.

Geen nieuwe nationaliteit

Let op: er is géén sprake van een nieuwe nationaliteit. Dit betekent dat personen met deze nationaliteit zich niet hoeven te melden bij de gemeente om een nieuwe nationaliteit aan te tonen. En de gemeente hoeft hen ook niet actief te informeren.

Tabelwijzigingsberichten

De aanpassing op de Landelijke Tabellen wordt uiterlijk 30 maart 2020 verstuurd via het GBA-berichtenverkeer, in de vorm van Dt01- en Dw01-berichten. Afnemers die de BRP uitsluitend via webservices bevragen, ontvangen deze berichten niet. Zij kunnen de gewijzigde codes en omschrijvingen overnemen uit de aangepaste Landelijke Tabellen, die vanaf 1 april 2020 te vinden zijn op de website Publicaties.rvig.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Frontoffice van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Telefoonnummer: 088 900 1000, e-mail info@rvig.nl.