Nieuwe Fotomatrix 2020 beschikbaar

Op onze website staat de nieuwe Fotomatrix 2020 voor het beoordelen van pasfoto’s voor identiteitsbewijzen. De nieuwe Fotomatrix maakt gebruik van tekeningen in plaats van foto’s. De tekeningen zorgen ervoor dat de boodschap voor de gebruiker duidelijker is.

De belangrijkste wijzigingen in de Fotomatrix  zijn:

  • De goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag
  • Als om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen het hoofd bedekt mag blijven, moet de hoofdbedekking egaal en eenkleurig zijn en moet deze contrasterend zijn met de achtergrond.

Als de foto van de aanvrager door fysieke of medische redenen niet voldoet aan de criteria in deze Fotomatrix, moet deze foto wel worden geaccepteerd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als medische behandeling tot haaruitval heeft geleid en de aanvrager ervoor heeft gekozen om bijvoorbeeld met hoofdbedekking op de foto te staan.

De Fotomatrix model 2020 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en bevat criteria die hun oorsprong vinden in ISO, ICAO en EU-documentatie.

Alle instanties die identiteitsbewijzen uitgeven maken gebruik van de fotomatrix. Ook fotografen maken gebruik van de Fotomatrix.

De nieuwe fotomatrix moet echter niet verward worden met het transparant wat in de spreektaal daarvoor vaak wordt gebruikt.

Het transparant is voor het beoordelen van het formaat van pasfoto's, het transparant is niet gewijzigd.

Let op:
Het is voor fotografen niet mogelijk om achterop de pasfoto’s een datum af te drukken. Het is dus niet gewenst om dit te vragen. Bij grote twijfel of een foto ouder is dan zes maanden, is het mogelijk om naar een kassabon of ander betalingsbewijs van de gemaakte pasfoto te vragen. Daar staat meestal wel een datum op.

Papieren versie volgt zo spoedig mogelijk

In verband met de maatregelen met betrekking tot het coronavirus is het op dit moment nog niet mogelijk om ook de gedrukte versie van de nieuwe Fotomatrix te verspreiden. Wanneer dit wel mogelijk is, zullen we voor spoedige verzending zorgen. U kunt de matrix vooralsnog downloaden en printen. We vragen uw begrip hiervoor.

Vragen?

Heeft u vragen over de Fotomatrix 2020, neem dan contact op met onze Frontoffice via info@rvig.nl.