Aanvraag vreemdelingenpaspoort

In verband met COVID-19 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken haar consulaire dienstverlening sterk moeten reduceren. Dit houdt onder andere in dat de Consulaire Service Organisatie van Buitenlandse Zaken minimaal bezet is tot in elk geval 6 april 2020.

Aanvragen voor vreemdelingenpaspoorten die volgens de circulaire van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Consulaire Service Organisatie moeten worden voorgelegd, kunnen voorlopig digitaal aan Consulaire Service Organisatie worden aangeleverd via CSO-Specials@minbuza.nl. Hiermee wordt vertraging in de behandeling voorkomen.

Zodra door Buitenlandse Zaken is aangeven dat de dienstverlening wordt hervat, worden de aanvragen weer via de normale procedure behandeld.