Wijziging Wet BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Sinds 10 april 2020 is de wijzing Wet BRP voor het onderbrengen van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) bij RvIG opengesteld op internetconsulatie.nl.

Reacties kunnen tot en met 22 mei worden aangeleverd. Met dit wetsvoorstel wordt LAA structureel in de wet vastgelegd en komt daarmee beschikbaar voor alle colleges van B&W in het kader van hun bijhoudingstaak.