Rijbewijzen die na 16 maart 2020 zijn verlopen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft besloten dat rijbewijzen die na 16 maart 2020 zijn verlopen, ten minste geldig blijven tot 1 juni 2020 voor het besturen van een voertuig en voor het identificeren in de zorg.

Verschillende instanties (waaronder de zorg) gebruiken de Beheervoorziening burgerservicenummer (Bv BSN) om de geldigheid van een rijbewijs te controleren. De BvBSN zal voor alle rijbewijzen die zijn verlopen aangeven dat die niet meer geldig zijn. Dat antwoord is correct, behalve als de vragende instantie uit de zorgsector komt en het rijbewijs na 16 maart 2020 is verlopen. Wij kunnen de BvBSN op dit punt niet aanpassen, dus de zorgsector zal zelf maatregelen moeten treffen om in deze gevallen de identificatie correct af te handelen.

Klik hier voor het volledige bericht van de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.