Automatische signaleringscontrole in RPS dit najaar verwacht

Dit najaar stellen we in het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel de automatische signaleringscontrole in het Register paspoortsignaleringen (RPS) beschikbaar. Deze nieuwe functionaliteit in het aanvraag- en uitgifteproces kan worden geïntegreerd in applicaties van uitgevende instanties.

Hieronder lichten we de wijzigingen kort toe. De komende maanden gaan we uitgevende instanties verder informeren over de implementatie van deze nieuwe functionaliteit.

Wijzigingen door automatische signaleringscontrole

Dit betekent de automatische signaleringscontrole in het RPS in de praktijk:

  • Medewerkers van uitgevende instanties doen tijdens het aanvraagproces van een reisdocument een automatische signaleringscontrole.
  • Als er sprake is van een signalering, heeft de medewerker inzicht in extra informatie:
  • door welke instantie er is gesignaleerd;
  • wie daar de contactpersoon is;
  • op welke grond een persoon staat gesignaleerd.
    De medewerker hoeft voor deze informatie geen contact meer op te nemen met RvIG.
  • De signaleringsinformatie is altijd actueel, omdat de medewerker informatie krijgt uit de authentieke bron: het RPS.
  • We onderzoeken nog op welk moment gemeenten kunnen stoppen met de handmatige verwerking van signaleringen in categorie 12 van de persoonslijst in de Basisregistratie Personen. Dit geldt ook voor de burgerzakenafdelingen in het Caribisch deel van Nederland voor de PIVA (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba). Dit is erg tijdrovend en foutengevoelig.
  • Andere uitgevende instanties hoeven de RPS totaallijsten niet handmatig meer te controleren. Hiervoor komt een portaal beschikbaar.