Invullen reisdocumentsoort categorie 12 persoonslijst

De juiste codering voor het invullen reisdocumentsoort in categorie 12 van de persoonslijst

In de landelijke tabel 48 staan de codes van de verschillende huidige reisdocumentsoorten (12 soorten). Ieder document heeft een eigen soortaanduiding.
Op deze pagina staan de documentsoorten, de codes in tabel 48, gevolgd door de beginletter van het documentnummer.