Versie 3.3 Handleiding Uitvoeringsprocedure (HUP) gepubliceerd

Op onze website is de nieuwe versie van de HUP 3.3 gepubliceerd. Deze versie van de HUP bevat enkele verbeteringen en aanvullingen ten opzichte van de vorige versie. Hiermee worden de gemeenten ondersteund bij de werkzaamheden rondom de basisregistratie personen (BRP).

Planning

De volgende versie van de HUP zal de wijziging bevatten van het Logisch Ontwerp versie 3.13  (LO 3.13). Voor de inwerkingtreding van LO 3.13 wordt HUP versie 3.4 gepubliceerd.

Heeft u vragen of opmerking over de HUP, kunt u dit melden bij Frontoffice RvIG.