Einde pilot FixPL en vervolg

In de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2020 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) een pilot gedraaid met de online tool ‘FixPL’. Deze tool was beschikbaar gesteld voor medewerkers Burgerzaken van gemeenten. RvIG wilde ervaring opdoen met dit kwaliteitsinstrument.

In het tweede kwartaal van 2020 is een evaluatie van de pilot FixPL uitgevoerd onder de BRP-contactpersonen. Uit de evaluatie is gebleken dat FixPL duidelijk in een behoefte voorziet, vooral in samenhang met de HUP.

Dit is voor RvIG aanleiding om te onderzoeken hoe FixPL geïntegreerd kan worden in een digitale HUP, zodat de voorbeelden in de toekomst op die manier beschikbaar worden gesteld. Hiermee komt RvIG gemeenten tegemoet in de behoefte waarin FixPL voorzag. Het instrument FixPL is daarom per 1 juli a.s. niet meer beschikbaar. In het najaar zullen we je verder informeren.

Uitkomsten evaluatie

De evaluatie van de pilot heeft uitgewezen dat Fix PL veelvuldig door gemeenten is gebruikt. Omdat 57% van de ondervraagden heeft gereageerd op de vragenlijst, hebben we goed inzicht gekregen in het gebruik van de tool. Dank nog voor je deelname!
De toegevoegde waarde van FixPL blijft gemiddeld achter bij de HUP (bijna onmisbaar) en de StuurGBABericht webservice ControleerPL (veel). Gebruikers geven wel aan dat FixPL fouten helpt voorkomen (91%) en dat FixPL moet blijven bestaan (94%).
In combinatie met een aantal open antwoorden, is de conclusie dat er behoefte is aan ondersteuning die contextgevoelig is en door middel van voorbeelden laat zien hoe een bewerking in de BRP moet worden uitgevoerd. Gelet op de zeer hoge score op toegevoegde waarde van de HUP, zou dit daarbij een rol moeten spelen.