Uittreksel BRP reizen met kind naar het buitenland

 Soms is het nodig om te laten zien dat een ouder met een minderjarig kind het gezag heeft om zo geen problemen te ondervinden bij het reizen naar het buitenland. Uw gemeente kan hierbij helpen door een uittreksel uit de BRP af te geven waarop dit gegeven is vermeld.

Dit uittreksel is door de NVVB en het Centrum Internationale Kinderontvoering ontwikkeld. Het betreft een document met informatie over de ouders van een minderjarige en waar mogelijk beredeneerde informatie over het gezag van de minderjarige. De staatssecretaris van BZK verzoekt gemeenten dit uittreksel te gebruiken voor zover zij dat nog niet doen. Download het formulier hier.