Voortgang opstarten BRP-straten

Inmiddels zijn alle inschrijflocaties weer open en worden asielzoekers weer ingeschreven in de BRP. Dit geldt zowel voor nagereisde familieleden (nareizigers) als voor asielzoekers in de algemene asielprocedure.

Voor nareizigers geldt dat de behandeling, inclusief inschrijving in de BRP, vanwege coronamaatregelen alleen op afspraak kan plaatsvinden.
Nagereisde familieleden moeten voor het maken van een afspraak in Ter Apel bellen met de MVV-telefoonlijn. Het telefoonnummer is 088-0432129. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.
 
Neem voor het maken van een afspraak tot inschrijving contact op met de dichtstbijzijnde BRP-straat gemeente. Dit geldt voor:

  • De inschrijving van asielzoekers die wel een verblijfsvergunning maar nog geen BSN hebben.
  • Voor asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben maar wel voldoen aan de BRP-inschrijfcriteria.  

Asielzoekers die komen uit een land vermeld op de Lijst van veilige landen van herkomst en asielzoekers die al eerder in een ander EU-land asiel hebben aangevraagd (Dublin claimanten) worden niet door de BRP-straat gemeenten ingeschreven.
 
Bij alle locaties wordt verder gewerkt aan uitbreiding van de inschrijfcapaciteit door additionele locaties in te richten en door inzet van extra medewerkers.

De contact gegevens van de BRP-straat gemeenten zijn als volgt:
Arnhem                    brpinschrijfstraat@arnhem.nl
Cranendonck         brpstraatbudel@cranendonck.nl
Gilze en Rijen         burgerzaken@abg.nl
Westerwolde          brpstraat@westerwolde.nl

In verband met dit bericht is vraag 10 uit de FAQ voor gemeenten i.v.m. coronavirus (COVID-19) verwijderd. (Moeten asielzoekers in deze periode nog steeds door een BRP-straat worden ingeschreven i.p.v. een gemeente?)