Geactuliseerde Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP) gepubliceerd

De wijzigingen in deze versie zijn opgenomen in versie 3.4

De HUP biedt ondersteuning aan gemeenten bij de werkzaamheden rondom de basisregistratie personen (BRP).
Heb je vragen of opmerkingen over de HUP, neem dan contact op met de Frontoffice van RvIG via info@rvig.nl.