Logisch Ontwerp BES versie 1.4a

Op 4 oktober 2020 treedt Logisch ontwerp BES 1.4a in werking.

LO BES 1.4a bevat een gedeelte van de wijzigingen die voor LO BES 1.4 beoogd zijn.
Het streven is om in de loop van 2021 een LO BES 1.4b in werking te laten treden.

De datum en de inhoud hiervan zijn afhankelijk van de Verzamelwet (Wijziging Wet BRP en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES). Voor de wijzigingen in het LO BES 1.4a geldt dat de technische uitrol en implementatie nog niet is afgerond.

Naar verwachting is dit op 1 januari 2021 een feit. 

Een overzicht van de wijzigingen te vinden op deze pagina.