Definitieve overgangstermijn naar Diginetwerk vastgesteld

Nog niet alle gemeenten zijn overgestapt op Diginetwerk. Omdat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) het belangrijk vindt dat alle gemeenten op Diginetwerk overstappen, is de overstaptermijn verlengd naar 1 februari 2021.

Dit geeft de gemeenten meer dan voldoende tijd om alsnog de overstap te maken. Mede door de bijzondere omstandigheden waarin wij verkeren is de termijn verlengd en definitief gemaakt. Door over te stappen naar Diginetwerk kan RvIG een provideronafhankelijke dienstverlening garanderen en zo weer een uniforme manier van ontsluiting bieden naar de diensten die RvIG biedt.

Wat moet u doen?

Vraag Diginetwerk aan als je hier nog niet over beschikt. Ga hiervoor naar de website van Logius. Begin tijdig met de aanvraag. Na 1 februari 2021 wordt de Terugmeldvoorziening (TMV) 2.0 alleen nog via Diginetwerk ontsloten. Informatie over het gebruik van een Diginetwerk verbinding staat op onze website. Op termijn worden al onze diensten exclusief via Diginetwerk aangeboden.

Waarom Diginetwerk?

Diginetwerk maakt een koppeling mogelijk tussen de besloten netwerken van de overheid. Via deze gekoppelde netwerken kunnen overheidsorganisaties onderling gegevens uitwisselen. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van gegevens uit de GBA-Verstrekkingsvoorziening (GBA-V). Ook maakt Diginetwerk onderdeel uit van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid. Door aansluiting op Diginetwerk wordt een stap gemaakt om te voldoen aan de overheidsstandaarden in lijn met Digitaal 2017 en de toekomstige Wet GDI.

Wij vragen de medewerking van gemeenten om dit voor 1 februari 2021 te regelen. Na deze datum kan er geen gebruik meer worden gemaakt van TMV 2.0 als je niet gemigreerd bent.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Frontoffice van RvIG via e-mail:  info@rvig.nl.