Stand van zaken BRP-straten

Zoals deze zomer al bericht via verschillende kanalen zijn de BRP-straten deze zomer weer gestart met de inschrijving van asielzoekers in de BRP. Daarbij zijn op alle locaties van de BRP-straten inmiddels de RIVM-maatregelen geïmplementeerd. Door de implementatie van de RIVM-maatregelen is veel meer fysieke ruimte nodig die helaas nog niet overal beschikbaar is. Hierdoor is de inschrijfcapaciteit van de BRP-straten nog niet op het niveau van ‘pre-covid-19’. 

Om de doorstroom in de asielketen te bevorderen en met name de uitplaatsing van asielzoekers naar de gemeenten, richten de BRP-straten zich op dit moment op de inschrijving in de BRP van statushouders in de asielopvang. Daarbij wordt ook rekening gehouden met inschrijvingen die spoedeisend zijn. Dit zijn bijvoorbeeld statushouders waarvoor al gesprekken met gemeenten worden gevoerd over een mogelijke woning of waarvoor al een woning beschikbaar is.
Daarnaast worden alle personen ingeschreven die via de na-reis procedure ons land binnen komen.
Vanaf het weer opstarten van de BRP-straten deze zomer zijn al een aantal extra locaties ingericht voor het inschrijven van asielzoeker en er wordt nog steeds verder gewerkt aan deze uitbreiding teneinde de inschrijfcapaciteit weer op het niveau van ‘pre-covid-19’ te realiseren.
De BRP-inschrijvingen blijven plaatsvinden in de BRP-straten en niet via de reguliere gemeenten.
Inschrijvingen die een spoedeisend karakter hebben kunnen doorgegeven worden aan brpstraat@westerwolde.nl. Er wordt dan een afspraak ingepland  bij een van de dichtstbijzijnde BRP-straten. Voor het inplannen wordt daarbij gekeken naar de afstand tot de BRP-straten en de inschrijfcapaciteit.