Resultaten onderzoek live enrolment

Op 9 oktober 2020 heeft staatssecretaris Knops de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek live enrolment. Het onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat de inzet van live enrolment veelbelovend en een kansrijke innovatie is. 
 

Uitkomsten

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft tussen november 2018 en januari 2020 de technische mogelijkheden voor de uitvoering van live enrolment verkend. Live enrolment is het opnemen van biometrische gegevens (gezichtsopname, vingerafdrukken en handtekening) van de burger op de locatie van de aanvraag van identiteitsdocumenten. 
RvIG heeft een verkennend onderzoek gedaan naar welke effecten de inzet van live enrolment heeft op de kwaliteit, efficiëntie en gebruikerservaring van het aanvraagproces van reisdocumenten. Praktijkproeven bij de gemeenten Utrecht en Tilburg waren onderdeel van het onderzoek. Onderzocht is of de kwaliteit van de biometrische gegevens voldoet aan de gestelde normen en richtlijnen en of deze waar mogelijk kan worden verbeterd. Ook zijn de gebruikerservaringen van burgers en medewerkers en de efficiency van het proces verkent. 
Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat live enrolment voor zowel een kwaliteitsverbetering van het aanvraagproces zorgt, als een efficiënter proces. De deelnemende burgers en baliemedewerkers zijn positief over deze werkwijze. 
 

Aanbevelingen

Voor de uitvoerbaarheid en de impact van de inzet van live enrolment heeft RvIG aanbevelingen opgesteld. Ze vormen het uitgangspunt voor meer diepgaande verkenning naar de mogelijkheden van implementatie ervan. Hiermee wordt beoogd om het aanvraagproces naar de toekomst toe robuust, betrouwbaar en efficiënt in te richten.