Nieuwe maximum tarieven paspoorten en identiteitskaarten 2021

Voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten gelden maximumtarieven.

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven die in 2021 gelden voor reisdocumenten. Vooruitlopend op de publicatie in het Staatsblad word je geïnformeerd over de nieuwe bedragen.