Nieuwe verblijfsdocumenten IND zien er anders uit

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) geeft sinds begin oktober 2020 nieuwe verblijfsdocumenten uit.

Op https://www.vreemdelingendocumenten.nl/nl/documenten/verblijfsdocument/model-2020 zijn alle voorbeelden van de vernieuwde documenten opgenomen.