Aanvullende informatie zelfevaluatie 2020

De afronding van de zelfevaluatie 2020 komt weer in zicht. In de kwaliteitsmonitor zien we dat ondanks Covid-19, gemeenten toch al bezig zijn met de uitvoering van de zelfevaluatie voor 2020. 

Gedurende de cyclus van de zelfevaluatie informeren we gebruikers met regelmaat over onderwerpen die betrekking hebben op de zelfevaluatie.

Planning 1e kwartaal 2021
Na 3 januari Uploaden uittreksels en managementrapportages
14 februari Deadline voor het toesturen uittreksel aan RvIG
Deadline voor het toesturen uittreksel aan de AP
Half februari Start nader onderzoek (o.v.b van de maatregelen Covid-19)
31 maart Verwerken opmerkingen/vragen vragenlijsten
1 april Afronding van nader onderzoek (o.v.b. van de maatregelen Covid-19)

Aan de orde komen:

•    Controle persoonslijsten
•    Definitief maken vragenlijsten en controle persoonslijsten
•    Toelichting proces verantwoording BRP (ENSIA)
•    Toelichting proces verantwoording Reisdocumenten (ENSIA)

Vragen

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur een e-mail naar info@rvig.nl
Meer informatie over de zelfevaluatie is te vinden op  https://www.rvig.nl/brp/zelfevaluatie-brp en https://www.rvig.nl/reisdocumenten/zelfevaluatie-reisdocumenten