Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties 4 januari 2021 van start

Om burgers, bedrijven en organisaties goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Zo zijn overheidsorganisaties verplicht gebruik te maken van de gegevens uit de basisregistraties. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.
Als iemand een fout in die gegevens bij de overheid ontdekt, dan is het zaak dat deze snel hersteld wordt. De organisatie waar deze fout wordt opgemerkt, moet de fout oplossen.
 

Werkwijze

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties richt zich op het oplossen van problemen van burgers, bedrijven en organisaties (melders) die te maken hebben met overheidsregistraties. 
Het Meldpunt helpt de fout te ontdekken, onjuiste gegevens te corrigeren en de problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.

Dat doet het Meldpunt door melders:

  • De weg te wijzen naar de overheidsregistratie die het onjuiste gegeven kan corrigeren. 
  • Te helpen als het hen niet lukt om de problemen zelf op te lossen, omdat dat voor hen te ingewikkeld is. 
  • Te helpen bij het gecorrigeerd krijgen van de onjuiste gegevens, als er meer dan één overheidsorganisatie is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.
  • De weg te wijzen en te helpen bij het herstellen van de gevolgen van het gebruik van een onjuist gegeven door overheidsorganisaties.
  • Te helpen als gedurende het oplossingsproces blijkt dat gegevens toch blijken te kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.
  • Te helpen om de gevolgen van het gebruik van de onjuiste gegevens op te schorten, totdat de oplossing is bereikt. Dit, om te bereiken dat de melders niet (verder) belast worden met bijvoorbeeld doorlopende procedures en oplopende schulden, terwijl er naar een oplossing wordt gezocht. Zo komt de melder, zo lang er nog geen oplossing is, niet verder in de problemen.

Het Meldpunt ondersteunt Overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden als het binnen hun mogelijkheden niet of onvoldoende lukt om de onjuiste gegevens voor de melders te corrigeren of gecorrigeerd te krijgen. 

Het Meldpunt werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. Het Meldpunt borgt de daarbij opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. 

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties gaat op 4 januari 2021 van start en is dan te vinden via www.rvig.nl en rijksoverheid.nl. Op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens worden drie webformulieren geplaatst: voor burgers, overheidsorganisaties en bedrijven, zodat zij zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Het Meldpunt is begin 2021 in basisvorm ingericht. Gedurende 2021 wordt het Meldpunt doorontwikkeld.